Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Bratislavský hrad a okolie hradu Devín

Bratislavský kraj

V piatok navečer zavítame do Bystrice. V r. 1973 pomenovali Most SNP, v súčasnosti ide o Nový most. Oceľová konštrukcia mosta visí na oceľových lanách, má dĺžku 432 m a hmotnosť 7 537 t. Na petržalskej strane sú laná napnuté na dva mohutné pylóny. Ľavým pylónom vedie výťah do vyhlidkovej kaviarne Bystrica. Návštevníkom ponúka nádherný výhľad na mesto, aj hrady z výšky 80 m. V pravom pylóne je núdzové schodisko so 430 schodmi.
V sobotu využijeme návštevu Hradu a okolí. Viedenská brána sa nachádza na záp. okraji hradného kopca nad mestom. Dnes sa stala hlavným vstupom do areálu Bratislavského hradu. Vznikla po zamurovaniu barokovej Leopoldovej brány, ktorá bola architektonicky nevzhľadným a zle situovaným vstupom. Nová brána mala honosnejšie architektonické stvárnenie, smerovala k nej cesta z Viedne. Bránu pripomínajúcu antické víťazné oblúky slávnostne otvorili pri príležitosti korunovácie Karola III. v r. 1712. Obnova historického Hradu stále trvá. V areáli sú niektoré priestory prístupné verejnosti a v nich umiestnené expozície Slovenského národného múzea. V hlavnom paláci je pozoruhodná expozícia Klenoty dávnej minulosti Slovenska a expozícia historického nábytku. V bašte Lugisland si návštevníci dobre prezrú exponáty dokumentujúce dejiny hudobných nástrojov, generálny seminár je spojený s postavami národného obrodenia. Odkrytie architektúr na východnej strane hradného areálu poukazuje na existenciu správného centra. Fortifikáciu pevnosti v 11. storočí vytváralo opevnenie charakteru veľkomoravského. Počas veľkolepej barokovej tereziánskej prestavby v druhej tretine 18. stor., ktorá sa uskutočnila podľa návrhu francúzskeho architekta J. N. Jadota, vzniklo z hradu reprezentačné cisárske sidlo. Po mnohých mladších stavebných úpravách sa stala veža jadrom Korunnej veže. Je jediným stavebným prvkom románskeho hradu, ktorý sa zachoval. Ako jediná zo štvorice hradných veží nestojí na hradnom múre, ale má základy v zemi a vyčnieva. Obrysy arpádovského hradu možno vidieť v susedstve, rozpoznáme ich vďaka farebne odlišeným dlažobným kameňom. Obytná veža mala napríklad štvorcový tvar s dĺžkou hrany 22 m, čo bolo v tom čase najviac v širokom okolí hradu. U baziliky sú zasadené tri symbolické lipy, čestné nádvorie je na J terase, pam. tabuľa s bustou spomína maliara Janko Alexyho, obnovovateľa hradu. Zvyšky Vodnej veže sa našli pri búraní Vydrice. Mala strategický význam, chránila brod, kontrolovala prístup do mesta od západu a vyberalo sa pri nej mýto. Postupne ju prebudovali na strategicky významnú pevnosť. Výskum najstaršej stavebnej pamiatky v meste identifikoval osídlenie v jej priestore v keltskom období. Archeológovia našli kovovú dýku, keramiku, jantár, sklenený prsteň. Viditeľné ruiny patria stavbe z 11. stor., zachované sú piliere kamenné klenby pevnosti a dve veže. Budova Národnej rady SR sa nachádza v susedstve Hradu na Mudroňovej ulici. Známy Vodný vrch je obsadený modernou budovou, ktorú otvorili v máji 1994. Dovtedy sídlil najvyšší slovenský zákonodárny orgán v budove Župného domu na Župnom námestí. Súčasťou rozložitého komplexu budovy NR SR je medzi obyčajnými Bratislavčanmi populárna reštaurácia Parlamentka, kam možno íst na obed. Z jej terasy je krásny výhľad do údolia rieky Dunaj. Murmannova výšina leží na hornom konci Mudroňovej ulice. V r. 1920 tu postavili pomník padlých hrdinov prvej svetovej vojny. Autorom hranolového pomníka neseného štyrmi levmi a prístupného z ulice Francúzskych partizánov je sochár A. Rigele. V r. 1952 tu postavili Dom mladých prírodovedcov a technikov "Mičurin". Stavba v súčasnosti slúži deťom v záujmové organizácii Ekoiuventa. Búdková cesta sa nachádza na SZ od Mudroňovej ulice. Je jejím predĺžením a cestou bez uličného charakteru v býv. vinohradoch a sadoch. Spolu s blízkymi ulicami spájala štvrte na vŕškoch s Patrónkou a Mlýnskou dolinou, prírodným okolím mesta. V minulosti tu stáli drevené objekty, ktoré sa nazývali Batzenhäussel, čiže púčkové alebo búdkové domy. Do objektov podobných hostincom chodievali obyvatelia mesta za zábavou a rekreáciou. Oblá vyvýšenina Kalvária sa vypína do 257 m. n. m. Je prvou svojho druhu na Slovensku. Začali ju stavať v r. 1694 a vedla k miestu, kde v r. 1683 zavlala turecká zástava. Stavitelia ju citlivo zakomponovali do členitého terénu. Krížová cesta sa končila na vrchole, kde jezuiti postavili Kaplnku sv. Kríža s vonkajšou kazateľnicou. Stála na mieste kostola Panny Márie Snežnej. Miesto, kde Turci vztýčili bojovú zástavu označuje kríž s bronzovým korpusom. Zo sedla vedie romantická Hlboká cesta. Horský park je kompozične riešený. Jeho zakladatelia ovplyvnení anglickou záhradnickou školou sa vyhýbali geometrii, typickej pre umelé francúzske záhrady a drevnú skladbu obohatili o cudzokrajné stromy. V lesoparku je pomník Henricha Justiho a botanika a mykológa Bäumlera ( A. Rigele ). V susedstve postavili Študentský domov Horský park, nad ním sa nachádza prírodný amfiteáter a dominuje mu aj budova Slovenského národného archívu.
V nedeľu pojdeme na pešiu trasu cez Devínske Karpaty">Devínske Karpaty. Umožní nám spoznať časť Bratislavy, ktorá sa považuje za najkrajšiu. Z Dúbravky sledujeme modrú turistickú značku smerom na Švábsky vrch, pak k horskému hoteli Áno, prosím. Dostaneme sa k Devínskej Kobyle s náučnym chodníkom. Národná prír. pamiatka sa rozprestiera na 101 ha. Jedinečnosť územia dokumentuje výskyt 234 druhov húb, 110 druhov lišajníkov, 100 druhov mächov a 1 100 druhov rastlín. Cez rezerváciu vedie 4 km dlhý náučny chodník. Na jeho trase je 7 tematických zastávok s informačnými panelmi. Najzaujímavejší lokalitou je pieskový odkryv na vrchu Sandberg. Cez paleolontologickú lokalitu Sandberg prejdeme po plošine Waitovho lomu až do Devína k hradu. V súčasnosti je verejnosti prístupný, ale konzervuje sa a obnovuje. V stredoveku tu postavili gotický hrad, v 16. a 17. stor. ho prebudovali v renesančnom slohu. Zničili ho napoleonské vojská, postupujúce na mesto r. 1809. Na území kopca archeológovia objavili zvyšky prehistorických osád. Predovšetkým sa jedná o keltské osídlenie, rímskú vojenskú stanicu a veľkomoravské hradisko. Vo franských análoch sa spomína v r. 864 pod menom Dowina ako pevnosť kniežaťa Rastislava. Kostol Panny Márie je najhodnotnejší z kultúrno-historických pamiatok. V jadre je vrcholne gotický a zasvätený Panne Márii, pochádza z prvej pol. 14. stor. V r. 1677 a 1772 ho stavitelia zrenovovali, čím získal barokové a klasicistické črty v exteriéri aj v interiéri. V štvrti stoja v blízkosti dva kaštiele. Jeden je neskororenesančný a pochádza z prvej pol. 17. stor. Druhý postavili v druhej pol. 17. stor. v ranobarokovom slohu. Po návšteve rozliahlého hradného areálu a štvrti sa vydáme k sútoku rieky Dunaj a Moravy s náučným chodníkom Nivou Moravy. V júni 1996 ju otvorili pre turistickú verejnosť. Na trase dlhej 23 km je 16 informačných tabúľ. Cieľovým bodom túry je Devínska Nová Ves. Obec sa prvýkrát spomíná až v r. 1451. Územie obce je členité a bohaté na prírodné zaujímavosti, nachádza sa tu aj niva. Dávnoveké osídlenie potvrdili nálezy z doby rímskej aj slovansko-avarskej. Pohrebisko zo Samovej ríše historikovia spájajú s prvým zväzom slovanských kmeňov. Patrí k najstarším a najvýznamnejším na Slovensku, používalo sa v 7. až 9. stor. Archeológovia objavili 856 kostrových a 27 žiarových hrobov, odkryli 85 jazdeckých hrobov, kde je bojovník pochovaný so svojím koňom. Obsahovo rozdielne nálezy poskytli jedinečný materiál na štúdium majetkovej diferenciácie vtedajšieho obyvateľstva. Alternatívne ale možno využiť športové atrakcie. Devínsko-pomoravskú cyklotrasu začneme pri reštaurácii Riviéra v Karlovej Vsi. Minieme Sihoť a pokračujeme po Devínskej ceste medzi Devínskou Kobylou a karloveským ramenom Dunaja. Medzi zahrádkárskými osadami smerujeme po Slovanskom nábreží pod hradné bralo. Okolo Sandbergu sa dostaneme k južnému okraju Devínskej Novej Vsi. Od Starej Mláky smerujeme k Devínskému Jazeru, možno následovne íst do Vysokej pri Morave aj do mesta Stupava.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Bratislavský hrad a okolie hradu Devín - informácie k miestu

Bratislavský hrad a okolie hradu Devín - služby v okolí

Reklama

Reklama