Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Slovenský Raj: Dedinky, Dobšinská ľadová jaskyňa a Dobšiná

Košický kraj

V piatok sa ubytujeme v Dedinkách, alebo v blízkom okolí, kde je široká možnosť ponuky. Obec leží vo Slovenskom rudohorí u železničnej trate. Je významným centrom turistického ruchu s vynikajúcimi podmienkami na zimnú i letnú rekreáciu. Majú niekoľko lyžiarskych vlekov a sedačkovú lanovku na Geravy. Hnilecká priehrada poskytuje dobré možnosti pre vodné športy a rybárstvo, má rozlohu 85 ha na juhozápade chotára. K dedine patrí aj Dobšinská Maša na západe priehrady Palcmanská Maša, banícka osada Imrichovce a Štefanovce. Zo severovýchodu obce sú strmé rozoklané vápencové bralá so smrekovým porastom. Možno sa tedy okúpať pred výletmi, alebo aj v sobotu a nedeľu.
V sobotu sa vydáme, pokiaľ nechceme byť u priehrady, krásnym Slovenským rajom. Stredne náročná okružná túra nás neunaví. Namáhavejší je prechod dolinou Tiesňavy, ktorý je zabezpečený technickými časťami. Úsek túry vedie lesnými cestami a chodníkmi, časť prechádzajúca popri hlavnej ceste si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá. Túra prechádza južnou časťou národného parku Slovenský raj, ktorá je bohatá na krasové javy. V úvode vedie cez malebné prostredie Stratenské píly v zúžení vodnej nádrže Palcmanská Maša. Pokračuje kaňonovitou dolinou Tiesňavy, ktorá je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Stratená. Vracia sa do Stratenskej doliny a zostupuje okolo národnej prírodnej pamiatky Dobšinská ľadová jaskyňa. Veľmi peknou Stratenskou dolinou a najmä cez jej klenot-Stratenský kaňon, prichádza späť. Trasa vedie z Dediniek ( 795 metrov nad morom ) západným smerom po červenej značke. Lesným chodníkom prejdeme ponad vodnú nádrž Palcmanská Maša. Do jej bezprostrednej blízkosti sa dostaneme v lokalite Stratenská píla ( 785 metrov nad morom ), odkiaľ pokračujeme červenou značkou po úzkej asfaltovej ceste do obce Stratená ( 805 metrov nad morom ).
Horská obec patrí ku Gemeru. Leží v krásnom prírodnom prostredí juhozápadnej časti národného parku. V minulosti sa v jej chotári ťažila medená, niklová a kobaltová ruda, ktoré sa spracúvali v miestnej hute. Severnú kulisu vytvára skalnatý južný okraj planiny Lipovec. Blízko je Stratenská jaskyňa. Žialbohu nie je prístupná verejnosti. Nachádza sa pod planinou Pelc a masívom Duča ( 1141 m. n. m. ), pod ktorým je krasový svet obrovských rozmerov. Objavovanie trvalo niekoľko rokov od r. 1974. Stratenská jaskyňa-Psie diery ( dnes s dĺžkou vyše 21 km ) stala druhou najdlhšou na Slovensku. Vo kvapľovej výzdobe nechýbajú vzácne aragonitové útvary, pozoruhodný je tiež Rozprávkový dóm-najväčší prírodný podzemný priestor na Slovensku s objemom 79 017 m3, dĺžkou 192 m, priemernou šírkou 46 m a výškou 11 m. Na rázcestí vo Stratenej sa vydáme doľava po modrej značke. Popri potoku vystúpime kaňonovitou dolinou Tiesňavy zabezpečenou lávkami a mostíkmi. Pred očami sa nám vystriedajú obrazy bizarných skalných útesov. V závere absolvujeme náročnejší výstup a prídeme k rázcestiu Pod Hanesovou I. ( 905 metrov nad morom ), ktoré sa nachádza na otvorenej lúčnej planine Hanesová. Pokračujeme modrou značkou, po ktorej zostúpime väčšinou cez les k Dobšinskej ľadovej jaskyni. V prípade dostatku času odporúčame absolvovať prehliadku tejto unikátnej ľadovej jaskyne. Je významnou lokalitou v blízkosti maďarskej hranice. Nájdeme ju v Dobšinskom predhorí v katastrálnom územiu mesta Dobšiná. Sprístupnená bola už v r. 1871 a 29. novembra 2000 ju zaradili do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Nachádza sa tu tiež chránený prírodný výtvor Ostrá skala. Objavil ju banský inženier Eugen Ruffini, ktorý si v meste Dobšiná vystaval klasicistickú Vilu Ruffini. V roku 1882 bolo zavedené elektrické osvetlenie, čím získala prvenstvo na svete. Podzemný priestor je 80 m hlboký, priestory vypĺňa 110 132 m3 ľadu a vrstva miestami presahuje 25 m. Ľad v jaskyni je veľmi citlivý na mikroklimatické zmeny, vyžaduje si nepretržité sledovanie odborníkov, v Malej sieni teplota klesá na -5°C. Po prehliadke sa vyberieme smerom dolu do osady obce Stratená, kde je miestna časť Dobšinská ľadová jaskyňa. Z nej pokračujeme po červenej značke Stratenskou dolinou popri hlavnej ceste. Pred cestným tunelom odbočíme doľava na úzku asfaltovú cestu prechádzajúcu malebným Stratenským kaňonom. Za ním opäť ideme popri hlavnej ceste, tentoraz do obce. Zo Stratenej vedie zelený chodník k Občasnému prameňu. Ojedinelý krasový útvar púta pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Ako vyplýva z názvu, voda z tohto krasového prameňa vyteká občas. Na povrchu sa objavuje nepravidelne, jedinou stálou veličinou je množstvo vytekajúcej vody. Vysvetľuje sa to tým, že prameň je napojený na jaskyňový systém chodbami v tvare obráteného V. Ak vodný stĺpec dosiahne vrcholu, voda sa prepadne cez krasový sifón a otvorom vytečie na povrch. Návrat do Dediniek, kde nás čaká viacero možností občerstvenia, absolvujeme po tej istej ceste ako na začiatku trasy.
V nedeľu pojdeme z Dediniek do Dobšinej. Nenáročná túra nám umožní užiť si krásnu prírodu Slovenského raja, ale pamiatky baníckeho centra a okresného mesta Dobšiná. Jedno namáhavejšie klesanie vedie z Vojniarok do mesta. Trasa väčšinou vedie po lesných cestách s dobrým značkovaním. Zvýšenú pozornosť treba venovať úsekom prechádzajúcim popri hlavnej ceste a častej zmene farby turistických značiek. Pohodlná túra pretíná najzápadnejšie položený hrebeň Volovských vrchov. Začneme v obci Dedinky ( 795 metrov nad morom ) a vyberieme sa po zelenej značke juhovýchodným smerom. Prejdeme po hlavnej ceste popri vodnej nádrži Palcmanská Maša, vyjdeme na priehradný múr a prídeme k rázcestiu pri železničnej stanici Dedinky. Odtiaľto sa vydáme doľava a po modrej značke krátko klesneme k rázcestiu Palcmanská Maša, kde odbočíme doprava popod podjazd. Po chvíli osbočíme doľava, zídeme z cesty a po žltej značke vystúpime hore lúkou k rázcestiu Dobšinský kopec ( 851 metrov nad morom ). Priťažlivé horské prostredie v okolí vodnej nádrže Palcmanská Maša vystrieda krajina vyhliadkového sedla pod Dobšinským kopcom. Pokračujeme popri hlavnej ceste po červenej značke doprava a hore. Na úpätí odbočíme doľava na lesnú cestu. Po výraznom hrebeni sa dostaneme na južnú hranicu národného parku Slovenský raj. Pred nami sa otvoria pekné výhľady na severnú a južnú stranu. Miernym stúpaním po zalesnenom hrebeni a zvlneným polootvoreným terénom prídeme k rázcestiu Voniarky ( 915 metrov nad morom ), ktoré je najvyšším bodom na trase. Ocitneme sa na okraji priťažlivej lúčnej planiny, ktorej flóru spestruje porast jalovca a ostrovčeky ihličnanov. Na tomto mieste opustíme hrebeň a po modrej značke zostúpime do Dobšinej. Zostup je okrem výhľadov zaujímavý aj meniacou sa skladbou lesného porastu. Klesneme najprv po lesnom chodníku a po lesnej ceste. Postupne sa dostaneme do otvorenejšieho terénu. V závere zostupu zídeme z cesty, odbočíme doprava a pokračujeme dolu cez lúky k autobusovej stanici v Dobšinej. Staré banícke mesto obývali historicky Nemci, ktorí mu dali svoju pečať. Radnica v Dobšinej bola postavená ako neorenesančná reprezentačná budova v r. 1870. Rímskokatolícky kostol z konca 18. stor. má vnútri mramorovú sochu Ukrižovaného od sochára J. Fadrusza. Na mieste zničeného gotického kostola bol koncom 19. stor. postavený pseudogotický kostol s ojedinelým dvojmanuálovým organom. Vila Ruffini je klasicistická budova z 19. storočí, ktorú si postavil známy inženier. Klasicistická budova Reduty pochádza z 19. stor., odohrávali sa tu a odohrávajú společenské a kultúrne akcie. Známe sú v zime preteky v bežeckom lyžovaní na medzinárodnej úrovni, dva lyžiarske vleky pre zjazdové lyžovanie a chov koní. Ten bude priťažlivý pre deti, so ktorými tu možno stráviť pekné odpoludňa. Napokon sa vydáme z krásné prírody domov.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Slovenský Raj: Dedinky, Dobšinská ľadová jaskyňa a Dobšiná - informácie k miestu

Reklama

Reklama