Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Mesto Košice a výlety na juhovýchod Slovenska

Košický kraj

O víkendu zpoznáme jedno z centier Slovenska. Košice boli druhé v zemi po kráľovskom Budíne. Stredoveký kráľovský hrad začali stavať v 1. pol. 13. stor. Výstavné renesančné mesto vzniklo po obrovskom požiari. Oživenie prinesli jezuiti v 17. stor., vznikali predmestia a odrazilo sa to v architektúre. V piatok sa nám ponúka široká kultúrna pestrosť. Premieta päť kín. Možno isť na koncert Štátnej filharmónie, Zboru sv. Cecílie alebo folklórnych súborov Železiar a Jahodná. Štátné divadlo Janka Borodáča má dlhé trvanie, murovanú budovu postavili v klasicistickom štýle. Majú tu v krásnom prostredí bohatý repertoár. Funguje tu aj divadlo Thália hrajúce po maďarsky, rómske divadlo Romathan, Staromestské divadlo, osobitná scéna Jorik, Bábkové divadlo, divadielko Madrid alebo Divadlo v kufri.
V sobotu navštívíme mestské pamiatky. NKP Komplex Dómu sv. Alžbety bol postavený koncom 14. stor. Stavebnú hutu viedol staviteľ Peter do r. 1420, novostavba vznikla obaľovaním staršieho kostola. Vznikli nástenné maľby so scénami Zmrtvýchvstania, Posledného súdu a Dvanástich apoštolov. Hlavný oltár je neskorogotická archa s najrozsiahlejším európskym súborom 48 tabuľových malieb na krídlach. Na obrazoch sa dá rozlišiť rukopis troch maliarov nizozemskej školy aj tvorby švábského maliara Nicolausa Gerhaerta. Pozornosť si zasluhujú plastiky. Kaplnku sv. Michala postavili J smerom od dómu koncom 14. stor. ako pohrebnú. V r. 1508 ju stavitelia rozšírili o severnú loď, ktorú v r. 1902-1904 odstránili. Priestor je zaklenutý krížovou rebrovou klenbou, do múrov sú sekundárne vsadené náhrobné renesančné a gotické platne z Dómu. Urbanova veža, voľne stojaca stredoveká zvonica pochádza zo 14. stor. Bola súčasťou areálu kostola svätej Alžbety. Po renesančnej prestavbe M. Lindnerom sa zachovali len veľké zvukové okná na poslednom poschodí. Zvon sv. Urbana prelilali zo starších, zničených požiarom. V r. 1943-47 postavili novorenesančnú arkádu na prízemí a umiestnili do nej lapidárium pre stredoveké a renesančné epitafy zo 14.-17. stor. Jezuitský kláštor a kostol postavili v r. 1671-84. Monumentálné priečelie ukončuje dvojica veží a vstupný portál. Obdĺžnikový priestor je zaklenutý krížovou hrebienkovou klenbou zbiehajúcou sa do pilastrov s bohatými hlavicami. Iluzívna maľba v presbytériu a v kaplnkách od E. Schroetta aj interiérové vybavenie pochádza z konca 18. stor. Hlavný oltár Nanebovzatia P. Márie je z r. 1854. Františkánsky kláštor a kostol bol včlenený do šošovkovitého hlavného námestia. Zachované stredoveké časti patria k najhodnotnejším kamenárskym prácam v meste, o úrovni výzdoby svedčia reliéfy nad portály a arch. torzá. Hlavný oltár je rokokový, bočné oltáre sú zo 60-tych r. 18. stor. Sev. od kostola stojí býv. kláštor zo zač. 15. stor., dnešná budova pochádza z r. 1764-65. Biskupská rezidencia sa skladá z paláca a meštianského domu, pripojeného od r. 1893. Opravovali ho po dvoch požiaroch v r. 1841 a 1867. Po pripojení posledného domu bol objekt prefasádovaný v barokovo-klasicistickom duchu. Slávnostna sieň na poschodí je vyzdobená štukovou rokokovou ornamentikou. Rákocziho palác vznikol na gotickom jadre. Dnes v ňom sídli Slovenské technické múzeum s unikátnymi zbierkami technických pamiatok. Zač. 17. stor. postavili mestskú mincovňu, v r. 1653 tu bolo sídlo kapitanátu Potisia. V r. 1706-1707 v nej sídlil vodca protihabsburského povstania F. Rákoczi II. Trojpodlažná budova má priečelnú fasádu s barokovým výrazom, na prízemí sú úpravy zo 17. stor. Neskorogotický dvojpodlažný nárožný Levočský dom č. 65 je priechodného typu. V r. 1569 ho odkúpila mestská rada a zriadila v ňom hostinec. V 17. stor. vo dvore vznikla renesančná arkáda, v 18. stor. bol barokizovaný. Upravili ho novogoticky, miestnosti na prízemí sú zaklenuté rebrovou gotickou klenbou s odvážnym rozponom. Bývalú radnicu postavili v r. 1779-1780 ako dom č. 59 v barokovo-klasicistickom slohu. Vo dvore v r. 1927 postavili kino. Z trojdielného vestibulu po ľavej strane vedie schodisko s kamennou balustrádou, v klenbe je maľba alegórie Spravodlivosti od E. Schroetta z r. 1781. Slávnostna sieň má strop vyzdobený apoteózou Márie Terézie. Dnes slúži oblastnej knižnici. Dominikánsky kláštor s kostolom Panny Márie je ranogotickou stavbou z r. 1290. Má  jednoloďovú dispozíciu, polygonálny uzáver presbytéria a predstavanú vežu. Po návrate dominikánov ho zač. 18. stor. upravili barokovo a rozšírili o stavbu kláštora. Na klenbe je nástenná maľba z r. 1756. Novogotické zastrešenie pochádza z r. 1503. V priebehu 14. stor. vybudovali mestské opevnenie a pevnosť, po obvode chránila múr vodná priekopa. Medzi ďalšie najobľúbenejšie rekrečné zóny v blízkosti mesta patrí Bankov, v Čermeľskom údolí sa nachádza atraktívna detská železnička, ktorú si obľúbili deti a celé rodiny. Priťažlivá je tiež Alpínka, Anička, Hradová, pre široké rodiny a dlhý výlet v Kavečanoch ZOO v lete a lyžiarske stredisko v zime, obdobne tak na Jahodnej. Možno navštívit aj Východoslovenské múzeum, ktoré patrí medzi najstaršie na Slovensku, svoju činnosť vykonáva od r. 1872. Má bohaté zbierky, týkajúce sa celého vých. Slovenska v oblasti národopisu, histórie, prírody. Okrem neho je v meste Slovenské technické múzeum s pamiatkami stáročí aj modernými, Východoslovenská galéria s bohatými zbierkami umení a Galéria známého Vojtecha Löfflera.
V nedeľu možno vybrať si z alternatívnych výletov. Bukovec leží Z smerom, vodná nádrž je rekreačná zóna s golfom. Košičania ju často využívajú pre zábavu. Zlatá Idka leží na JV Slovenského rudohoria. Dnes je známa nádhernou prírodou v okolí, konajú sa tu konferencie. Rím. kat. kostol je barokovo-klasicist. z r. 1768, rozšírený r. 1830. Možno ísť ďaleko na východ. Zemplínská Šírava, vodná nádrž leží v okrese Michalovce a je druhou najväčšou na Slovensku. Slúži pre rekreáciu a kúpanie. Nájdeme tu hotely, penzióny, požičovne športových potrieb pre vodné športy a rybárstvo, dobre upravené pláže. Významné je rekreačné stredisko Medvedia hora. V okolí sa nachádzajú Vihorlatské vrchy s množstvom prírodných pamiatok. V meste Michalovce nájdeme hvezdáreň. Rím. kat. kostol Narodenia P. Márie zo 14. stor. prekonal viaceré stavebné úpravy. Gr. kat. kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky je z r. 1772, pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda pochádza z r. 1934. Barok-klas. kaštieľ Sztárayovcov pochádza zo 17. stor., vznikol na mieste staršieho kaštieľa a hradu. Dnes je tu Zemplínske múzeum, našli sa aj základy predrománskej rotundy. Raritou blízkeho mesta Sobrance je gitarové múzeum, jediné svojho druhu v Európe. Zbierka obsahuje všetky gitary vyrábané v ČSSR ako aj gitary svetového formátu. Súčasťou mesta sú Sobranecké kúpeľe, ktoré patria medzi najstaršie, tamojšie minerálne pramene ( Hlavný p. ) sa spomínajú v r. 1336. Margecany ležia SZ smerom, v chotári je Ružínská vodná nádrž s rekreačnou zónou. Obľúbená je turistická trasa Slovenského raja Slovinky-Krompašský vrch-sedlo Margecany. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1825. Východne sa u Slanských vrchov nachádzajú Herľany. V nich nájdeme CHPV Herľanský gejzír. Sú tu alkalicko-železité minerálne pramene, kúpeľná budova pochádza z pol. 19. storočí. V chotári je prír. rezervácia Malé Brdo. Budimír leží SV smerom, mladší barok. klas. kaštieľ je využívaný ako výstavné priestory STM Košice. K zaujímavosťam patrí Štrkové jazerá u Čane s výskytom 43 druhov vtákov, kde je možný rybolov a rekreačný oddych. Možno sa vydať do mest na západe, aj pešo, sú k sebe blízko. Kúpeľe Štós leží vo Volovských vrchoch. Za prvej ČSR patrili k najnavštevovanejším. Nájdeme tu park aj kostol sv. Jána Nepomuckého. Južne od obce Jasov je zrúcanina Jasovského hradu, ŠPR Jasovská jaskyňa je sprístupnená už od r. 1846. Má bohatú sintrovú výzdobu a archeologické nálezy, je významným zimoviskom netopierov. Sústava rybníkov je vhodná na rybolov a kúpanie. Kláštor Jána Krstiteľa pochádza z r. 1234. Neskorobarokovou úpravou sa stal NKP. Pri ňom je najcennejšia baroková záhrada na Slovensku s autentickými sadovníckymi prvkami v štýle francúzskych parkov. Rímskokatolícky kostol v Poproči sa vystaval ako neskorogotický na poč. 16. stor., prestavaný bol na barokovo-klasicistický r. 1766. 

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Mesto Košice a výlety na juhovýchod Slovenska - informácie k miestu

Reklama

Reklama