Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Bicyklom cez Tatry

Prešovský kraj

Do Kežmarku, Levoča a Spišské Podhradie

V sobotu sa trasa začne pred železničnou stanicou v Liptovskom Hrádku ( 637 m. n. m. ) v Žilinskom kraji. Vydáme sa odtiaľ smerom na severovýchod do Vysokých Tatier. Na križovatke za železničným nadjazdom odbočíme vľavo smerom na Podbanské. Prejdeme popod diaľnicu a pokračujeme proti toku rieky Belej Liptovskou kotlinou. Pred nami je masív Západných a Vysokých Tatier, ktorému charakteristickou siluetou dominuje Kriváň">Kriváň. Za Pribylinou je zaujímavé Múzeum liptovskej dediny, kde zpoznáme ľudovú architektúru a zvyky. Miernym stúpaním dojdeme do Podbanského, turistického centra na rozhraní krajov a Západných a Vysokých Tatier. Súčasne vstúpime aj do TANAP-u. Po odbočení vľavo možno absolvovať značkové cyklotúry v Tichej a Koprovej doline. Hlavná cesta je kvalitná, cez ňu dojdeme smerom na Štrbské Pleso. Stúpanie je miestami značné. Po 5,5 kilometroch prejdeme cez lesnícku osadu Tri studničky. Ležia v 1 140 m. n. m. medzi Podbanským a Štrbským plesom.V roku 1907 vybudovali v dolnej časti poľany štátnu horáreň s izbou pre turistov. Bola tu Važecká chata, turisti z úcty k pohostinnému majiteľovi ju premenovali Kertészova chata. Nový turistický objekt po vypáleném v roku 1961 dostal názov Chata kpt. Rašu. Nasleduje časť trasy, kde sa striedajú miernejšie a strmšie úseky. Po ďalších 8 kilometroch sa dostaneme do najvyššej časti trasy trvarzujúcej pod Štrbským plesom vo výške 1 260 metroch nad morom. Cesta prechádza popod trať ozubnicovej železnice, za tímto miestom prídeme k odbočke do Tatranskej Štrby. Nasleduje odbočka vľavo do Štrbského Plesa. Krátkým stúpaním prekonáme najvyšší bod našej trasy ( 1 280 m. n. m. ) a potom začneme pomaly klesať. Prídeme k odbočke značkovanej cyklotrasy k Popradskému plesu. Zľava sa pripája trať tatranskej elektrickej železnice, ktorej koľaje nás budú sprevádzať až do Tatranskej Lomnice. Na tomto úseku má 14 zastávok a stanic, na niektorých majú cykloturisti možnosť naložiť svoje bicykle v prípade potreby do vozňov. V trase pokračujeme najfrekventovanejším úsekom Cesty slobody. Pri prejazdoch ponad veľké potoky sa otvárajú pohľady na hlavný chrbát Vysokých Tatier. Smerom na juh nám zakrývajú výhľad stromy. Prejdeme cez Vyšné Hágy, Novú Polianku, Tatranskú Polianku a prídeme do Starého Smokovca, najvýznamnejšie osady na ceste. Odbočka vpravo vedie do Popradu, ale cez Novú Lesnú a Veľký Slavkov sa do mesta možno dostať po menej frekventovanej trase o 1 kilometer ďalej. Cez Starú Lesnú ideme do Veľkej Lomnice a Tatranskej Lomnice ( 860 metrov nad morom ). Cesta mierne stúpa cez Tatranské Matliare do Kežmarských Žľabov, kde odbočíme vpravo z Cesty slobody. 7 km dlhým klesaním prídeme do obce Mlynčeky, ležiacej v Popradskej kotline, kde opustíme územie TANAP-u. O 1,5 km ďalej odbočíme vpravo klesaním do Kežmarku. Krásne mesto má veľa historických pamiatok v mestskej rezervácii, ktorých je možné si večer užiť. Najstaršiu časť Areálu hradu tvorí gotický múr s baštami. Neskorogotická prestavba dala základ dnešnej podobe, vybudovali sa dvojpodlažné paláce pristavané k hradbám. Budovy v nádvorí obohatili o renesančné arkádové chodby a múr dostal obľúbenú štítkovú atiku. Najcennejšou časťou je kaplnka, obnovená v r. 1658 so štukovou výplňou od talianskych umelcov. NKP Drevený artikulárny kostol je emporový centrálny kostol. Prestavba v r. 1717 zachovala iba kamennú časť sakristie. Na budovu použili drevo z tisa a červeného smreka. Jednoduchý vzhľad exteriéra vyvažuje interiérové riešenie, široká valená klenba je podchytená točenými stĺpmi. Interiér vrátane výmaľby pochádza z prelomu 17. a 18. stor. Parapet doplňujú maľby zo Starého aj Nového zákona. NKP Evanjelické lýceum sa nachádza vedľa. V r. 1775 začali budovať jednoposchodovú stavbu, tu prestavali podľa priestorových potrieb študentov a nadstavali druhé poschodie. Cenným vybavením lýcea je knižnica, ktorá obsahuje asi 150 000 kníh. Evidujú v nej 53 inkunábulí-prvotlačí a 2 600 tlačí zo 16. stor. Mestskú radnicu postavili v r. 1541-43 ako renesančnú s nízkou atikou a honosným vstupným portálom. Druhé poschodie nadstavali pri klasicistickej adaptácii. Vtedy pristavali aj rizalit a vežu, zo starších úprav ponechali vchod s časťou renesančného portálu, gotický kamenný portál s trojitou kružbou, ren. schodisko z prízemia na prvé poschodie. Rímskokatolícky kostol sv. Kríža">Rímskokatolícky kostol sv. Kríža je typom spišského halového chrámu. V trojloďovej dispozícii priestoru je sieťová neskorogotická klenba. V zadnej časti veže lode je arkádový gotický chór s kružbovým zábradlím. Vnútorné zariadenie pochádza z obdobia gotiky a renesancie. Plastiky Kalvárie patria do okruhu Majstra Pavla z Levoče. Meštianské domy na Starom trhu sú súborom prízemných domov so spišskou štítovou strechou s podlomenicou, krytých šindeľom. Majú klenutý podjazd a v miestnostiach drevené trámové stropy. Dajú sa nájsť príklady fasád s oknami sýpok na prvom, rešpektíve na druhom poschodí čelnej fasády. Dodnes sa z mestského opevnenia zachovalo málo ako časť kruhového barbakanu Dolnej brány pri hrade. Bašta východne od Hornej brány je upravená ako depozit múzea.

V nedeľu sa vydáme do blízkej, historickej Levoče. Je dobré íst aj bez bicyklov, automobilom. Vďaka nespočetnému množstvu historických pamiatok sa radí medzi najvýznamnejšie mesta celého Slovenska. NKP je miestny chrám sv. Jakuba, gotický trojloďový kostol s mohutnou svätyňou a gotickou krížovou klenbou. Hodnotu má množstvo a mimoriadna kvalita interiérového zariadenia, ktoré ho radia medzi najvýznamnejšie miesta na svete. Zachovaných je 12 gotických a renesančných oltárov, baroková kazateľnica, historický organ, množstvo epitafov, nástenné maľby a umelecké kovania. Hlavný oltár, najvyšší gotický na svete vznikol v rokoch 1507-17, je vyrezaný z lipového dreva a meria 18,52 metrov. Ide o dielo vynikajúceho výtvarného stvárnenia, dokonalej kompozície a majstrovského rezbárského umenia. V oltári sú tri sochy v nadživotnej veľkosti-uprostred Madona ( 2,5 m ), sv. Jakub, patrón kostola a Ján Apoštol. V predele je plastika realisticky znázornenej poslednej večere. Zaujímavá a vyhľadávaná je bazilika Navštívenia Panny Márie, pútnický kostol na Mariánskej hore. Najväčšie pútnické miesto na Slovensku patrí medzi svetové miesta. V radnici je expozícia múzea, zameraná na dejiny mestskej správy, remeslá a národopis. V dome Majstra Pavla z Levoče nájdeme múzeum, venované jeho tvorbe, expozícia Výtvarná kultúra na Spiši je inštalovaná v meštianskom Heinovom dome. Keď máme zvyšok času, možno cestovať do neďalekého miesta Podhradie">Spišské Podhradie. Leží medzi Spišským hradom, ktorý je tiež lákadlom a Spišskou kapitulou. Spolu s kostolom sv. Ducha v Žehre patrí do zoznamu UNESCO. Mesto je bohaté na pamiatky ako je kostol Narodenia Panny Márie, nachádzajú sa tu četné prírodné pamiatky. Spišská Kapitula je unikátny urbanisticko-architektonický komplex. Špecifický charakter predurčila funkcia církevného centra pri Via Magna. Išlo o sídlo spišského prepošstva a kapituly aj biskupstva, významnú úlohu zohrala na poli kultúry a vzdelania. Parcely sa rozdelili na kanónie ako hospodárske jednotky, ktoré sa prestavovali a premenili na reprezentačné renesančné kúrie. V r. 1950 bola vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Najvýznamnejšia je katedrála sv. Martina v románsko-gotickom slohu, biskupský palác, hodinová veža a budovy kanónií. V súčasnosti je tu kňazský seminár Jána Vojtaššáka. Spišský hrad v Košickom kraji patrí k najväčším stredovekým hradom v Európe ( 4,15 ha ). Bol kráľovským, v roku 1780 vyhorel a nebol viac obývaný. Umiestnili v ňom jednu z expozícií Slovenského národného múzea, venovanú dejinám hradu. Objekt je ukážkou všetkých stavebných slohov od 12. po 18. storočie. Odtiaľ nás cesta zavedie domov.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Bicyklom cez Tatry - informácie k miestu

Reklama

Reklama