Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Liptovská Mara a okolie

Žilinský kraj

Liptovský Mikuláš-Liptovská Silenica-Bešeňová">Bešeňová-Partizánska Ľupča-Lip. Mikuláš

Do Liptovského Mikuláša ( 557 m. n. m. ) vedie jednoduchá cesta železnicou alebo cez diaľnicu. Pekné mesto je turistickým centrom regiónu medzi Západnými a Nízkymi Tatrami a Liptovskou Marou. V meste je v piatok možné navštívit kostoly, múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva alebo Galériu P. M. Bohúňa.
V sobotu ráno začneme túru pešiu alebo cyklistickú pri hoteli Jánošík. Pokračujeme smerom na Liptovský Trnovec po ceste č. 584, prejdeme popod železničnú trať a cez miestnu časť Liptovská Ondrášová. Minieme odbočky do Bobrovca a Jaloveckej doliny. Po 5,5 kilometru prídeme na križovatku, z ktorej možno odbočiť do autokempingu Liptovský Trnovec. Leží vedľa rovnomennej obce a predstavuje hlavné stredisko vodnej rekreácie na brehoch Liptovskej Mary. Celá naša trasa ponúka panoramatické výhľady na Nízke Tatry, Západné Tatry, Chočské vrchy s majestátnym Veľkým Chočom pri ceste na západ, či Vysoké Tatry s Kriváň">Kriváňom pri ceste späť. Trasa pokračuje po ceste popri brehu vodnej nádrže, kde je možné sa okúpať. Na poloostrove medzi dvoma zátokami minieme chránenú študijnú plochu Ratkovie s výskytom vzácných druhov vtákov. Po miernom stúpaní a 4 kilometroch prídeme od Liptovského Trnovca na križovatku pri Liptovskej Sielnici. Hlavná cesta odbočuje vpravo do Kvačianskej doliny a na Oravu, naša trasa pokračuje po brehu vodnej nádrže ďalších 5 kilometrov na križovatku pri obci Bobrovník. Odbočka vpravo vedie do obce Liptovská Anna, vľavo si okruh možno skrátit cez dedinu cestou k priehradnej hrádzi. Cesta vedie do obce Vlašky, odtiaľ cez kanál Váhu a Vlachy, kde prejdeme popod diaľnicu a železničnú trať, až do obce Krmeš a križovatku pri Lubeľi. Dĺžka skratky je 10 km. Z Bobrovníka možno odbočiť po červenej turistickej značke do Tvarožnej a za ňou po 700 m možno odbočiť opäť vpravo. Cesta po 500 metroch prichádza na vyhliadku pri vysielači Úložisko ( 742 metrov nad morom ). Trasa pokračuje za križovatkou pri Bobrovníku dlhším stúpaním do sedla. Zjazdom zídeme popri travertínových kopách do Bešeňovej s možnosťou kúpania v termálnom bazéne ( odbočiť pri kaštieli vľavo, potom po hlavnej ulici, na ktorej konci sa nachádza termálne kúpalisko ). Hlavný smer prechádza cez Váh, ďalej ponad diaľnicu do Liptovského Michala až na križovatku s cestou č. 18. Pokračujeme doľava smerom na L. Mikuláš. Po 2,5 km minieme odbočku vpravo do Partizánskej Ľupče ( mestská pamiatková rezervácia s kostolmi a prefasádovanými renesančnými domami ) a Ľupčianskej doliny cez kúpele Železné do Liptovskej Osady. Pokračujeme po ceste č. 18. Na ďalšom 12 km dlhom úseku cesta stúpa a klesá tak, ako pretína chrbty odďelujúce doliny potokov stekajúcich z Nízkych Tatier. Sú však pozvoľné s miernym výškovým rozdielom. Na dnách dolín prejdeme okrajmi obcí Malatíny, Lúbeľa, Gotovany, Svätý Kríž ( drevený kostol ) a Galovany. Následuje klesanie cez miestnú časť Palúdzka ( kaštieľe ) do L. Mikuláša.
V neďelu ráno po návšteve kostola ( katolícky kostol sv. Mikuláša, evanjelický ) možno vydať sa na cyklotrasu. Úsek po križovatku Liptovská Sielnica vedie okolo Liptovskej Mari, kde je možnosť sa okúpať. Na križovatke odbočíme vpravo smerom na Podbiel. Prejdeme okolo L. Sielnice na križovatku do Kvačian, odbočíme týmto smerom doľava. Za dedinou sa napojíme na červenú turistickú značku, ktorá vedie až do Hút. Asfaltová cesta sa končí kilometer za obcou pri vstupe do národnej prírodnej rezervácie Kvačianska dolina. Ďalších 2,5 km po mlyny v Oblazoch vedie nespevnená cesta stúpajúca v úbočí vysoko nad dnom doliny. Miestami je pre prudké serpentínové stúpania a vymletý povrch cestnými bicyklami ťažko zjazdná. K lokalite mierne klesá, po prehliadke zrekonštruovaných vodných mlynov pokračujeme popri Kvačianskom potoku 1,5 kilometru po lesnej, ale zjazdnej ceste do obce Huty ( 790 m. n. m. ). Na jej dolnom konci sa napojíme na asfaltovú cestu prichádzajúcu zľava, pokračujeme vpravo stúpaním cez obec. Po 3,5 km prídeme na križovatku, kde odbočíme vpravo na Liptovskú Sielnicu. Cesta traverzuje úbočím nad obcou Huty, ktorú vidieť na pravej strane v doline. Na túto stranu sa otvárajú pekné výhľady na Chočské vrchy s Veľkým Chočom, Skorušinské vrchy a Podtatranskú brázdu. Začneme mierne stúpať do sedla Pod Bielou skalou ( 1 100 metrov nad morom ). Cesta sa kľukatí v traverze, potom nasleduje klesanie zákrutami do Podmeštrovej. Odtiaľ sa otvárajú výhľady na Liptovskú Maru a Nízke Tatry. Z dediny pokračujeme cez Liptovské Matiašovce na križovatku do Kvačian. Nato cestuejeme do L. Mikuláša. Pre uvolenie pred odjazdom je v meste krytá plaváreň.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Liptovská Mara a okolie - informácie k miestu

Reklama

Reklama