Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Do Žiliny a Martina

Žilinský kraj

Žilina-Rajecké Teplice-Rajecká Lesná ( betlehem )-Martin-Malá Fatra

V piatok večer sa v Žiline ponúkajú spoločenské udalosti. Podle vašeho charakteru je dobré si vybrať Mestské divadlo s kvalitným súborom, alebo Žilinskú hvezdáreň s pozorováním kozmu. Rekreanti založení hudobne majú možnosť íst na konzert Štátneho komorného orchestra, alebo využiť vystúpenie folklórneho súboru Rozsutec.
Sobotné ráno je dobré pre nakupovanie. Historické jadro mesta Žilina je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Predovšetkým na historickom Mariánskom námestí sa dochovala stredoveká architektúra od gotiky a renesancie, s typickými podchodmi a laubňami. Meštianske domy tvorí kompaktnú zástavbu so stredovekým založením, typické sú reprezentačné stĺpové schodiská. Rímskokatolícky farský kostol sv. Trojice a Burianovu vežu postavili okolo roku 1400 ako gotický, dnes má renesančný charakter. Bazilikálne priestory sú zaklenuté valenou klenbou hrebienkového a pruského typu. Hlavný oltár spred roku 1869 s obrazom Najsv. Trojice pochádza od J. B. Klemensa. Pri kostole stojí zvonica, Burianova veža čo patrila k hradnému komplexu, pekné je balustrádové zábradlí. Jezuitský kláštor a kostol sv. Pavla apoštola je barokovým komplexom. Dvojvežové priečelie s plastickým členením fasád dominuje námestiu. Interiér kostola pochádza väčšinou z 18. storočia, ako hlavný oltár, kazateľnica a volné obrazy. V kláštore s jednoduchým päťosovým priečelím s arkádovou chodbou do námestia je Považská galéria. Budatínský zámok sa nachádza na sútoku Váhu a Kysuce. Vznikol ako strážny hrad v 13. storočí. Najstaršou časťou je valcovitá veža vysoká 20 metrov o priemere 12 m a s múrmi hrubými 2 m. Dnes v zámku sídli Považské múzeum zo zbierkou dejín Žiliny a archeológie, drotárska expozícia je jediná tohto druhu na svete. Pre večerné korzovanie sú výhodné blízke Rajecké Teplice s pekným parkom. Kultúrny život bol vždy spojený so spoločenskými podujatiami kúpeľov, ako je tradičné kultúrne leto alebo hodové slávnosti. V liečebných kúpeľoch sa poskytujú vodoliečebné procedúry, masáže. Termálne kúpalisko má 25-28 °C teplú vodu, v susedstve je umiestnený aj športový areál. Liečebňa Kunerad leží 7 kilometrov od mesta v Kuneradskom zámku, bývalom poľovnickom sídle. S okolitými lesmi vytvára podmienky pre klimatickú liečbu. Keď túžite potešit detí, cestujte ďalej do Rajeckej Lesnej. Okrem Pútnického kostola Narodenia Panny Márie a kalvárie so 14 kaplnkami je tu aj Slovenský betlehem. Novostavba bola sprístupnená v roku 1995. Rezbársky majster Jozef Pekara vytvoril dielo s rozmermi 8,5 krát 3 krát 2 metre, v ktorom sú zastúpené všetky regióny Slovenska. V centre diela je betlehemská maštaľ a pútnické miesto Rajecká Lesná. Betlehem je pohyblivý a každodenne sprístupnený verejnosti.
V nedeľu sa oplatí ísť do blízkeho Martina cez hrad Strečno. Leží na styku Žilinskej kotliny a Malej Fatry s krásnou prírodou, do ktorej možno zavítať. Prírodnou pamiatkou je Domašinsky meander. Hrad, dnes zrúcanina dominovala svojmu okoliu a ceste pri toku rieky Váh. Národná kultúrna pamiatka má zrekonštruované časti, sprístupnené verejnosti a expozície Považského múzeá. Ďalej pojdeme do Martina, centra muzeálnej kultúry Slovenska a národného obrodenia. Sídli tu Matica slovenská so zbierkami a knižnicami, venovanými slovenskej histórii, jazyku, národopisu a ľudovému umení. Slovenské národné múzeum má v meste rozsiahlu etnografickú expozíciu z celej oblasti štátu. Ďalšie expozície sú v mestských domoch. Múzeum Andreja Kmetě v prvej budove predstavuje expozíciu venovanú prírode severozápadného Slovenska. Spolu s Etnografickým múzeom bolo zlúčené do SNM-Múzea Martin. Múzeum Martina Benky približuje v autentickom prostredí dielo tohto maliara. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku približuje život a dielo manželov Horákovcov a tradície vzťahov medzi národmi Čechov a Slovákov. Veľmi hodnotné sú múzeá romskej kultúry na Slovensku a predovšetkým Múzeum slovenskej dediny u Ľadoven. Možno ale chcete športovať, okolie mesta má dobrú ponuku pre pešiu turistiku v lete, ale aj v zime. Martinské hoľe, to znamená lyžiarsky areál Winter Park Martinky. Sú tu pekné výhľady a 12 zjazdových tratí o celkovej dialke viac ako 13 km. Prepravu umožnuje pät vlekov a jedna šestisedačková lanová dráha. Buduje sa prepojovacia lanová dráha do mesta Martin. V súčasnosti je tu len jednosmerná komunikácia s premávkou dopoludňa hore, odpoludňa do doliny. V blízkosti sa rozprestiera rekreačná oblasť Piatrová s lyžiarskym areálom. Rekreanti zaľubení do sakrálnych pamiatok sa dostanú na juhozápad do Kláštora pod Znievom. Existoval tu v minulosti starý hrad Zniev. Založil sa tu aj konvent Panny Márie, ktorý bol do roku 1780 hodnoverným miestom s kostolom. Vznikol po roku 1251 ako prepozitúra, v druhej polovici 16. storočí prestavaná na trojkrídlovú budovu, v mieste bolo veľa škol a preto tu žili slovenskí dejatelia. V blízkosti je aj kostol sv. Mikuláša biskupa, baroková kaplnka na Kalvárii, veľa súsoší a krásna príroda Malej Fatry, dobrá pre pešiu turistiku alebo agroturistiku s jazdou na koňoch. Smerom na juh sú aj Turčianske Teplice s pekným Modrým kúpeľom, ďalšími kúpeľnými budovami s bazénmi a vodoliečbou aj lesoparkom pre prechádzky.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Do Žiliny a Martina - informácie k miestu

Reklama

Reklama